تماس با پشتیبانی
خانه / محصولات / لمینیت ها / لمینیت ها
لیمنت
لیمنت

لمینیت ها

انواع لمینت ها:
۱- رزین های لایه گذاری
۲- خمیرهای لایه گذاری
– رزین های لایه گذاری
این رزین ها دارای ویسکوزیته پایینی بوده و الیاف و پرکننده ها بخوبی در این رزینها آغشته می گردند. با تغییر فرمولاسیون این رزینها می توان زمان کارکرد Pot life را کنترل نمود. رزین های اپوکسی لمینیت که عموماً بعنوان دومین لایه پس از لایه ژل کت بکار می رود. این رزین ها قادرند بعنوان رزین های کامپوزیت که در ترکیب با الیاف و فیلر باعث افزایش خواص فیزیکی می گردد، مورد استفاده قرار گیرد. جمع شدگی رزین های لمینیت ناچیز بوده که همین امتیاز باعث کاربرد وسیع این رزین در صنایع کامپوزیت می گردد.
– خمیرهای لایه گذاری
با استفاده از این مواد می توان به استحکام بسیار زیادی در قالب دست پیدا کرد. از این مواد عمدتاً در محلهایی که از ژل کت بعنوان لایه اول استفاده شده اعمال می گردد.
رزین های اپوکسی که بصورت خمیر بوده و می توانند بعنوان لایه دوم پس از لایه ژلکوت استفاده می شوند. این مواد ترکیبی از رشته های بلند الیاف شیشه با فیلرهای مخصوص می باشد. این ترکیب موجب تشکیل لایه ای با استحکام بالا می گردد. این مواد معمولاً پس از ژلکت در قالب ها بعنوان پشت ریز مورد استفاده قرار گرفته و در ایجاد یک کپی مقاوم و مستحکم از مدل نقاشی اساسی دارد. انتقال حرارت عالی و حرارت زایی کم از خصوصیات بارز این مواد می باشد. پس از عملیات لایه گذاری جهت رسیدن به خواص ماکزیمم می توان عملیات بازپخت را اجرا نمود. کاربرد عمده این مواد در کپی سازی مدل ها و پشت ریز در قالب های کامپوزیت و RIM، ساخت محلهایی که نیاز به حجم داریم. این مواد قابل استفاده با دست و ماشین بوده و براحتی توسط ابزار ماشین کاری می گردد.