تماس با پشتیبانی
ژلکوت
ژلکوت

ژلکوت

در صنایع قالب سازی پلیمری اولین لایه ای که با محیط بیرون در تماس است لایه ژلکت می باشد ژلکت ها یک سطح صاف و مقاوم به مواد شیمیایی و ضربه بدون جمع شدگی ایجاد می کنند. این مواد را بر اساس محیط و شرایط کاری طبقه بندی می نمایند. از دیگر خواص منحصر به فرد ژلکت ها می توان قابلیت ماشین کاری، مقاومت حرارتی بالا، رنگ پذیری و مقاومت سایشی و شیمیایی را نام برد این مواد را پس از اعمال واکس بر روی قالب یا مدل، توسط قلم و یا دستگاه پاشش ژلکت روی سطح قالب یا قطعه پوشش می دهند. پس از انجام پوشش بایستی قبل از انجام لایه گذاری سطح ژلکت بصورت آدامسی درآمده باشد.
کاربرد: پوشش قطعات و قالبها جهت افزایش مقاومت حرارتی و سایشی، قالبهای تزریقی و قالبهایی که توسط حرارت فرم می دهند، مناسب برای الگوبرداری، مدل سازی، نگاتیو و …